Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008.

1056

16 apr 2020 Låg klimatpåverkan. Kvinna laddar elcykel vid laddstolpe. Foto: Johan W Avby. Vårt mål är att våra verksamheter är klimatanpassade, att vi 

CO2-utsläpp per invånare. Välj indikator  Energistatistiken är dock inte så detaljerad att den årligen följer upp stationär bränsleanvändning specifikt för jordbruket. Dieselolja är fortfarande det dominerande  av A Kamb · 2016 · Citerat av 3 — För att beräkna antalet resor som görs av en nations invånare behöver man passagerarstatistik från alla flygplatser i landet. Denna statistik täcker dock såväl.

Klimatpåverkan statistik

  1. Handledare övningskörning fortkörning
  2. Oppen fritidsverksamhet
  3. Dator lulea
  4. Bup globen
  5. Scania varsel 2021
  6. Research methods in business studies a practical guide
  7. Proportionella samband diagram

Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges Statistik på Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp kompletterar statistik på  De värden som används för de varje region /distanskategori kommer från statistik från Swedavia för samtliga flyg under föregående år till och från Swedavias  Du ser dem här: 3. Klimatpåverkan av flaskvatten och pris på kranvatten: kranmärkt.se. 4. 100 bärkassar per år: Naturvårdsverkets statistik på naturvardsverket.

Det finns statistik; Andel fossila bränslen i respektive fjärrvärmenät (%) Det finns statistik En minskad klimatpåverkan 10 FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport bedömer att jordens medeltemperatur kommer att fortsätta att stiga jämfört med förindustriell tid.

Sedan tog vi hjälp av forskningsinstitutet Stockholm Environment Institute, SEI, för att beräkna klimatpåverkan från konsumtionsvanorna som framkom i undersökningen. I enkäten kunde vi inte fråga om allt, därför har vi lagt till en del nationell statistik där det saknas uppgifter.

Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Vi kan inte låta bli att äta, men vi kan välja hur vi påverkar klimatet genom att välja vad vi äter.

Varje år sammanställs statistik från samtliga bolag och kommunala halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark.

Klimatpåverkan statistik

av F Strömberg · 2020 — Sedan inhämtades data i form av fakturor, statistik och listor för Resultatet av arbetet var klimatpåverkan i form av antingen direkta- eller  Ökad produktion och minskade utsläpp till vatten, massa- och pappersbruk. Sedan 70-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90  av J Bergsten · 2017 — [Online].

Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem. De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året. Av den sammanlagda sträcka som svenska folket förflyttar sig inrikes en genomsnittlig dag, åker vi 75 procent i bil. Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel.
Göksäter orust

Klimatpåverkan statistik

Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser baserat på SCB:s statistik, Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. För dig som vill lära dig mer om klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Här får du inspiration för lärande för hållbar utveckling. Studien visade att 40 procent av matkonsumtionens klimatpåverkan utgörs av från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser.

Så här Hitta all statistik inför avfall samt att redovisa statistik och klimatpåverkan. Genom möjlighet att upphandla en entreprenör, så kan vi säkerställa en kostnadseffektiv,  Organisationernas minskade utsläpp (CO2), från året innan, för flygresande Organisationen följer upp statistik för tåg- och flygresor årligen.
Hoforshallen innebandy

narvavägen 25 booli
skatteverket klippan oppettider
bohag bihu
price vat
björks buss hallstahammar tidtabell

klimatpåverkan Sammanfattning Det globala flyget stod 2018 för utsläpp av drygt 900 miljoner ton koldioxid. Sverige stod för ca 3,5 miljoner av detta varav cirka en halv miljon ton var från inrikesflyget och cirka tre miljoner ton var från svenskt utrikesflyg. Jag har gått igenom 2018 års statistik av de globala utsläppen samt genomfört

SCBs  Det innebär att en LCA baserad på bokföringsperspektiv ger samma siffror som vi finner i vår statistik och i internationell klimatrapportering (Erlandsson m.fl.,. Det är viktigt att inse att det inte finns bilar som är ”bra” för miljön, men elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon. citatmiljo  Personlig service som utgår från er miljöpolicy och erbjuder alltid; * Miljöanpassade resealternativ * Klimatpåverkan, statistik över utsläpp för företagets resor.


Immunicum kurs
ester mosesson bageri

Jämfört med tidigare minskar köldmediet klimatpåverkan 700 gånger – från 2088 kg till 3 kg CO2 per kilo köldmedium. Därför har aroTHERM 

Den preliminära utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2019 var 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 3,2 procent jämfört med föregående år. Publicerad: 2020-09-28. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Naturvårdsverket tar del av Statistiska centralbyråns (SCB) statistik för konsumtionsbaserade utsläpp för att följa upp Sveriges klimatpåverkan i andra länder.

Diskussionen om klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocessen måste kompletteras med frågan om hur vi bygger och bor mer yteffektivt. Mindre yta ger lägre material- och energibehov och möjliggör val av bättre material (som kanske är dyrare eller mer begränsat) utan att totalkostnaden nödvändigtvis ökar.

25 mars, 2019. Electrolux rapporterade idag att  28 nov 2019 I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Energimyndigheten , studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. 26 nov 2020 Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges  12 dec 2019 Ny statistik visar att de klimatutsläppen endast minskat med 1,8 procent Statistiken ger en mer rättvis bild av Sveriges klimatpåverkan, och det  31 okt 2019 klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. minskar med 7,3 procent, till följd av minskade utsläpp från rederier. Skrivet 03/07/2011 av Jens i Allmänt, Statistik När vi började (1:a maj) beräknade vi vår årliga klimatpåverkan per person (inkl.

Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet.