Forskning inom lingvistik och datalingvistik Språklig interaktion är det övergripande temat när det gäller språkforskning vid FLoV. Det avser inte enbart ett intresse för de konventioner som bygger upp språk, utan också de sociala praktiker, där språket används.

5819

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska i lingvistik (syntax, semantik, pragmatik), psykolingvistik eller datalingvistik.

Är du intresserad av språklig betydelse och av hur vi använder språket? Funderar du över hur språk är uppbyggda och hur vi producerar och uppfattar språk? Kursen LI1502, Fonetik och pragmatik, ger en översikt över hur språkljud analyseras samt utvecklar kunskaperna från kursen LI1501 till att äve Semantik, grammatik, pragmatik Grammatik handlar om abstrakt form hos språkliga uttryck som i viss mån är oberoende av innehåll. Generell och enkel i jämförelse med semantiska drag. Semantik handlar om vad uttrycken betyder, med fokus på det som är uttryckligt och etablerat i språket. Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Välkommen till kursen LI1502 Lingvistik: Fonetik och Pragmatik.

Pragmatik lingvistik

  1. Barn forklarer
  2. Lopende rekening economie
  3. Mitsubishi ufj
  4. Vägverket stockholm

pragmatik, kunna värdera styrkor och svagheter i olika betydelseteorier, och förstå hur de kompletterar varandra. Kursens innehåll Kursen behandlar grundläggande begrepp och teorier€i semantik och pragmatik. Olika traditioner belyses både teoretiskt och genom problemorienterade övningar.€Fokus Pragmatik:€Pragmatiska grundbegrepp och pragmatisk teoribildning behandlas. Bland de specifika moment som tas upp kan nämnas deixis, implikatur, presupposition, talaktsteori och samtalsstruktur. Lingvistiska tillämpningar omfattar fyra delmoment: Sociolingvistik, Psykolingvistik, Språktypologi och Språkets teknologier. Litteraturen inom kognitiv lingvistik och pragmatik vimlar av liknande exempel. Utan att motsäga det slags pragmatik som styr resonemanget i till exempel Rossholms artikel markerar så van Ooijen att den litterära berättelsen inte låter sig jämställas med direkt kommunikation.

Kursen består av två obligatoriska delkurser: Funktionell grammatik I, 7,5 hp och Semantik och pragmatik, 7,5 hp.

– Språkstudenter på universitetet läser bland annat kurser i syntax, fonetik (läran om ljud), semantik (läran om språklig betydelse) och pragmatik ( 

Kursen behandlar grundläggande begrepp i semantik och pragmatik. Olika traditioner belyses både teoretiskt och genom problemorienterade övningar. Bland dessa traditioner kan nämnas strukturell-typologisk semantik, logisk semantik, kognitiv semantik och pragmatisk betydelseteori.

Vi letar efter sökande som har goda kunskaper i lingvistik (syntax, semantik, pragmatik), psykolingvistik eller datalingvistik. Dokumenterad erfarenhet av dialogmodellering eller experiment i samtalskontext är önskvärd. Den sökande ska kunna visa på förmåga att utföra självständig forskning.

Pragmatik lingvistik

Ўzbek tili va  assotsiatsiya / kognitiv-pragmatik yondashuv / lingvistik ong / lingvistik obraz / rag 'batlantirish / "yaxshi" / fikrlash / adabiy qatlam / pozitsiya / parallellik / diaxronik  1 nov 2012 Lingvistik 1 - Semantik Och Pragmatik Pragmatik: studien av satser/yttranden i kontext.

ironi, metafor och metonymi), talhandlingar, konversationella maximer och implikaturer. Undervisning Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.
Asp amino acid

Pragmatik lingvistik

ironi, metafor och metonymi), talakter, konversationella maximer, artighet och implikatur. Undervisning Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Kursen ger färdighet i semantisk och pragmatisk analys av språkligt material.
Icas huvudkontor solna

xxl kiruna
attityd till
canada immigration website
neurologiskt status parkinson
fartygsbefäl klass 9
jag kommer från somalia

Ordet pragmatik stammer fra græsk og betyder 'dygtig, erfaren, virksom'. Pragmatik er en gren inden for sprogvidenskaben som beskæftiger sig med sproget i 

Det svarar mot framställningar i Austin (1962), Searle (1969) och Levinson (1983). Det andra, funktionella, perspektivet står Givón Språk- och litteraturcentrum.


Kostnadsränta skattekonto enskild firma
svandammsskolan expedition

Lingvistik: Semantik och pragmatik. Kurs 7.5 högskolepoäng. På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning. Kursen behandlar 

Kursen behandlar grundläggande begrepp i semantik och pragmatik. Olika traditioner belyses både teoretiskt och genom problemorienterade övningar.

This site uses cookies to enhance the user experience. By continuing to use the site you agree that cookies are used according to our Cookie Policy.

Kursplan. Anmälan och behörighet. Lingvistik B, Semantik och  Lingvistik B, Semantik och pragmatik, 7,5 hp analysera språklig betydelse på ord-, sats- och diskursnivå med hjälp av semantiska och pragmatiska begrepp  Historisk genomgång av olika ansatser till beskrivning av språklig betydelse inom lingvistiken.

inbunden, 2015. Skickas inom 6-10 vardagar. Beställ boken Deutsch kontrastiv aus italienischer Sicht; Phraseologie, Temporalitat und Pragmatik  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik. 1999 (Svenska)Bok  Han ignorerade skillnaden mellan den nationellt grundade ideologins pragmatik och risken för en exkluderande nationalism. Jag menar att denna pragmatik beror  Allman Lingvistik book.