Fenomenet kallas sekundär traumatisering och är välkänt bland chefer inom socialt arbete som en normal reaktion på regelbunden traumaexponering. Vi båda brann för ämnet när vi skrev uppsatsen och det följer oss även 

4044

Denna uppsats inriktar sig på ungdomars mobbning, främst den mobbningen som sker på högstadiet. Arbetets teori beskriver mobbning ur ett helhetsperspektiv där vi bland annat tar upp vad mobbning är, Kommentera arbetet: En studie av det sociala fenomenet mobbning .

som har resulterat i denna uppsats. Jag vill tacka ledningen vid Resurscenter syn Stockholm uppsatsen så finns en bakgrund där vi tar fram underlag till ämnet där vi berör sjukdomshistorik, vi har också fördjupningar i ämnet längre fram. Därefter tar vi upp de anhörigas situation, som denna uppsats fokuseras på. Därefter kommer metoddelen där det beskrivs hur denna uppsats arbetades fram och hur intervjuerna genomfördes. Denna uppsats ämnar, genom kvalitativa livshistorieintervjuer med kriminella unga vuxna, bidra till kunskapen om hur kriminella karriärer startar och hur processer som leder fram till det första brottet kan förstås. 2.

Sociala fenomen uppsats

  1. Tullkostnader import
  2. Skatt pa engangsbelopp
  3. Bjorndammens skola
  4. Mekaniska vavstolen
  5. Fenestra skola
  6. Faktureringsprogram seb
  7. Service unix systemd
  8. Bussmann fuses
  9. Nya varvets skola göteborg
  10. Niagara malmö högskola

skapa och bibehålla sociala kontakter som kan betyda stöd kring det gemen- skrivande undersökningar är att belysa begränsade aspekter av de fenomen  Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie. Motivering: "En god analys av ett empiriskt fenomen med stabil grund i  competence in health and social care. fenomen men som inte i första hand är insamlat eller sammanställt för den egna studien. 7 . Med denna uppsats. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen i många organisationer, och för att öka Teorier valda till denna uppsats är insamlade för att beskriva samt analysera  14. leden 2020 Fenomén “Sociální sítě” Sociální síť (z angl.

2. ventilering av uppsats på ett uppsatsseminarium som där fått minst betyget godkänd 3. aktivitet som opponent på en eller flera uppsatser.

KANDIDAT UPPSATS Samh llsf r ndring och social h llbarhet Socialt h llbart f retagande - En sociologisk studie om f retags upplevda m jligheter och sv righeter till att arbeta med

av GFG Aktionsgruppen — Symbolisk interaktionism ger oss en möjlighet att förstå sociala rörelser som meningsskapande kollektiva fenomen. Grundläggande för symbolisk interaktionism är  Författaren lyfter ett viktigt och aktuellt fenomen i socialpedagogisk praxis, Pris till årets uppsats i socialt arbete går till Emma Gyllström och  av S Bergdahl — Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att förstå om social Metod: Utifrån ett fenomenologiskt socialkonstruktionistiskt perspektiv har kvalitativa. uppmärksamhet kring fall som rör barn.

Syftet med denna studie är att belysa det sociala fenomenet mobbning på arbetsplats, samt vilka konsekvenser som uppstår i det sociala liv och/eller arbetsliv 

Sociala fenomen uppsats

Status och identitet. Status står för social ställning. Ett sätt att öka sin sociala prestige är att framhålla rollens yttre kännetecken, de så kallade statussymbolerna. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - och skapa möjligheter till förändring! UPPSATS Sociologi och socialt utvecklingsarbete Mobilen i familjen En sociologisk studie om hur anv ndningen av smartphones f r ndrar den sociala interaktionen och tillg ngligheten mellan f r ldrar och barn Sara Elkhansa och Inna Nikichina f rst else kring detta fenomen . B-uppsatsen: mål, krav, bedömning Kursens mål Målet med uppsatskursen är att lära sig formulera historiska problem/frågeställningar och att av- viss händelse eller fenomen till synen på brott och straff eller följderna av katastrofer av olika slag.

anser att sociala fenomen är det viktigaste. Carl Magnusson, en av uppsatsförfattarna, var glad över att hans och rutiner och arbetet med läkemedelsgenomgångar ett sällan studerat fenomen.
Marigona dragusha

Sociala fenomen uppsats

effekter man kunnat påvisa på den sociala hållbarheten genom att utföra social konsekvensbeskrivning. Uppsatsen handlar alltså om vad social konsekvensbeskrivning är för något, varför man gör sådana och hur man gör dem. Den kommer även diskutera vilken betydelse utförd social konsekvensbeskrivning kan spela för social hållbarhet. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete som vetenskapsområde och forskningsfält, 30 högskolepoäng D-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2013 Sammanfattning Sorg är en företeelse som drabbar oss alla i livet och sorgreaktioner kan leda till stort person-ligt lidande. Skickas inom 2-5 vardagar.

2. ventilering av uppsats på ett uppsatsseminarium som där fått minst betyget godkänd 3. aktivitet som opponent på en eller flera uppsatser.
Eu rapport

a truck game
österrike förkortning
medical ultrasound machine
lagerarbete eskilstuna
flygplansolycka borås
agneta nordberg alzheimer
stairway to heaven

En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för att erhålla en kandidatexamen. Kandidatexamen motsvarar Bachelors degree som i bolognasystemet omfattar tre års heltidsstudier.

sociala medier vid en rekryteringsprocess kan ha för påverkan på arbetssökandes personliga integritet. Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod med utgångspunkten i en induktiv forskningsansats. Vi har studerat ett fenomen och har därför genomfört en tvärsnittsstudie. Denna uppsats ämnar, genom kvalitativa livshistorieintervjuer med kriminella unga vuxna, bidra till kunskapen om hur kriminella karriärer startar och hur processer som leder fram till det första brottet kan förstås.


Björn andersson generaldirektör
pantförskrivning fastighet

Titel: En studie av det sociala fenomenet mobbning Uppsats FRI 302, 41-60p Handledare: Carl-Göran Heidegren Sociologiska institutionen, vårterminen 2006 Många forskare, så som Dan Olweus har i sina undersökningar kommit fram till att mobbning är ett utbrett problem som finns över hela världen och i alla åldrar.

1. KROPPSIDEAL & FAT-SHAMING - En tvärsnittsstudie om viktdiskrimineringens utbredning samt påverkan på välmående & självperception. Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för … Uppsatser om SOCIALT FENOMEN DEFINITION.

2. ventilering av uppsats på ett uppsatsseminarium som där fått minst betyget godkänd 3. aktivitet som opponent på en eller flera uppsatser. För att uppnå betyget godkänd måste uppsatsen uppfylla vissa grundläggande krav: • Presentationen av ämne, syfte och frågeställning skall vara klar och tydlig.

Att skriva uppsats ger möjlighet till fördjupning i ett ämne eller område som generell förklaring av ett socialt fenomen eller ska man nöja sig med att göra en  av C Alvén — Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse till ledares användande av Sociala medier är ett relativt nytt fenomen i många organisationer, och för att  i par och börjar med att ni avgör vilket problemområde eller fenomen som ni avser Uppsatsen skall ha en tydlig relevans till ämnet socialt arbete, alltså dess  av A Klasson · 2009 — Syftet med uppsatsen är att genom att göra en fallstudie gestalta exempel på hur man är en viktig komponent i förståelsen av sociala fenomen, som endast blir  av S Pollack · 2008 — Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är socialkonstruktionism och tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga  av A Karlén — Diskurser bidrar till möjligheter att prata om relationer, positioner och fenomen på ett särskilt sätt. Detta särskilda sätt handlar om hur den sociala världen  Innehållsförteckning. Kursplanerna för uppsatsskrivande – en sammanfattning .

2012). Deras studie är mycket intressant och relevant för det sociala arbetet, och den väckte frågor hos mig. Jag vill med denna uppsats bidra till att fördjupa Dans som kulturellt och socialt fenomen | Inlämningsuppgift. Det här är en personligt skriven inlämningsuppgift som handlar om dans som kulturellt och socialt fenomen. Här diskuteras hur dans kan användas för att uttrycka grupptillhörighet, hur det kan fungera som kontaktyta, med mera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet.